Erdös-tallene

Kilde: Wikipedia

Erdös-tallet viser «samarbeidsavstanden» mellom en gitt matematiker og Paul Erdös. Erdös var født i Ungarn, og var en betydningsfull og svært produktiv matematiker i det 20.århundret.
Over 500 mennesker har Erdös-tall 1, mens antallet som har Erdös-tall 2 er rundt 7 000.

Erdös-tallene er definert slik:

Erdös-tall 0 har Erdös selv.

Erdös-tall 1 har en person som har skrevet en artikkel sammen med Erdös.

Erdös-tall 2 har en person som har skrevet en artikkel sammen med en som har Erdös-tall 1, såsant denne ikke også har skrevet en artikkel sammen med Erdös selv. Slik defineres også Erdös-tallene 3, 4 osv.

Erdös-tall ∞ har en person dersom det ikke kan etableres en kjede av felles forfatterskap fra denne person til Erdös.

Mitt Erdös-tall er   4

Erdös-tallene uttrykker altså et slags matematisk slektskap. At mitt Erdös-tall er 4 uttrykker at jeg har publisert et arbeide sammen med en matematiker som har Erdös-tall 3. Denne har publisert et felles arbeide sammen med en matematiker som har Erdös-tall 2. Denne igjen har publisert et felles arbeide sammen med en matematiker som har Erdös-tall 1. Og, denne igjen har publisert et felles arbeide sammen med Erdös.

"Slektstreet" er slik:

Paul Erdös og Erich Härtter (1).

Erich Härtter og Gerd Rolf Hofmeister (2).

Gerd Rolf Hofmeister og Haakon Waadeland (3).

Haakon Waadeland og Roy M. Istad (4).

Se koblingsartiklene her.


Les mer om Erdös på denne AMS siden.
<<   Til hovedsiden Oppdatert av Roy M. Istad