Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Mads Ravaldsen Mork

I Sogneprestens manntall av 1664 finner vi Madtz Raffuildsen, 16 år gammel og tjenestedreng hos Lauridtz Bendsen på Nedre Mork (med engeteig i Midthaug).

Samme er det ved Fogden og sorenskriverens manntall 1665, da er fortsatt Madtz Raffuildsen 16 år gammel og tjenestedreng hos Lauridtz Bendtsen på Nedre Mork (med underliggendes engeteig i Midthaug).

Dessverre er det ingen oppføring på Nedre Mork ved Sogneprestens manntall av 1666.


Men, noe mer om ham vet vi ikke foreløpig...Vet du noe mer? Ta kontakt!

I Fogderegnskapene for årene 1687-92 er det en Mads på Jeldsethaug (vest for Mjelve), men i 1694 er dette bruket øde. Det er det også ved FT-1701. Det mangler skifter for årene 1691-1701, så vi får ikke vite noe om denne Mads er død, ei heller hans patronym.R. M. Istad, 06-11-2012