Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald Strand

I.flg. Tingbok 1A 01, 1688-1690, ble det den 07 Des 1688 avholdt et Almidelig Høst-ting paa Maarch Udi Fanne Otting" i "Sr Maarten Schuldzes" regi med de følgende lagrettemennene:
   Anders Jelseth, Aslach Kleffue, Jens Roelseth,
   Elleff Stenløsen, Arne Berg, Jacob Bolsøen,
   Aslach Lillebosta, Iffuer Eidsetteren, Olle Biørsætt,
   Andbiørn Sætteren, Anders Knudsen Ista og Find Holdzbøen.
På side 19b finner vi i skattelistene, under ”Resterende Kiole og Lev Penge”, den følgende oppføringen ”No 27 Rafild Strand 5 ort 8sh”, mellom "Hans Sollemdall" og "Peder Neder Brochsta".

To år senere, etter alminnelig høstting i Fanne på Inderberg den 18 Okt 1689, (samme tingbok, side 43b, nesten nederst) finner vi ”...og ledding, Rafiel Strand, 1 ort 3 sh: ...”.

I Fogderegnskapet for årene 1687-89, under skattelista for Landkompaniet (side 82) er Rafild Strand oppført under Lag 27 med 12 skilling.


Vet du noe mer? Ta kontakt!

Av Ravalds forgjengere på Strand kjenner vi til to. Kristoffer Baardsen (f.ca.1584-1667) var bruker i 1646 i følge Jordboka, under manntallene i 1664-66 og sist i 1667 (Leilendingsskatten). Han ble etterfulgt av Tollak (Tollef) Rasmussen (f.ca.1639-1684). Tollak er 26 år og "gammel soldat" på Tollås under Fogden og Sorenskriverens manntall i 1665. Vi finner Tollak oppført som bruker på Strand i skattelister for perioden 1668-1684.

Første gang vi finner Ravald på Strand er i Leddingsmanntallet av 1685, under "Huusmend som giver Ledding huer 1 Kalfskind", helt nederst: "Rafil Strand". Siste gang er under Matrikkelen i Fogderegnskapet av 1696. Ved FT-1701 er han borte.

Ravalds opphav er ikke kjent foreløpig, men det er en mulighet for at kan være Ravald Johansen Berg, men aldersmessig virker det mer sannsynlig med Ravald Lassesen Berg. En av dem er nok Ravald på Eide, gift med enka der ca 1672 og død ca 1676. Siden Lassesønnen kun er 21 år i 1672 tipper jeg Johansønnen på Eide. Dette er bare en hypotese, og det gjenstår å sannsynliggjøre den ut over det faktum at det er få aktuelle Ravalder å ta av ...R. M. Istad, 06-11-2012