Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald


Ravald Jonsen i Bud, ca.1661-1751

Publisert: 05.02.2011

Oppdatert: 16.03.2017Ravald er født ca 1667 i følge dødsinnføringen i kirkeboka for Bud. Nøyaktig fødselsår og sted er ikke avklart*. Faren het åpenbart Jon, mens moren muligens het Mali siden dette er navnet Ravald gir sin eldste datter. En liten reservasjon må ligge i at det dessverre ikke er krystallklart om det var Mali eller Johanna som virkelig var eldst, eller om disse to endog kanskje var tvillinger. Kildene er ikke så tydelige på dette punktet, som det vil fremgå av det følgende.

Det er en Ravald Jonsen som er 34 år og marin tjenestedreng under FT-1701 hos Nils Olsen, bruker på Misundbakken (bruk nr 2, Ytre Misund, i.flg. Midsundboka del II s.162). Det er ikke sikkert at dette er rett mann, men det er den eneste med rett navn og rimelig alder som er oppgitt i FT-1701.

Ravald må ha giftet seg med Kirsten Pedersdatter omkring 1712, siden døtrene Mali og Johanna er født ca 1714. "Ravald Boe" er utlagt i husmannskatt for 1716 under Sommertinget for Vågøy otting holdt i Bud den 07 Jul 1716. Kona Kirsten dør i 1722, og det er skifte etter henne i Bud av 04 Jul 1722 (transkribert versjon). Det kan virke som Ravald har giftet seg til gards, og at det var Kirsten som satt på eiendommen i utgangspunktet. I skiftet etter Kirsten er det kun døtrene Mali og Johanna (i den rekkefølgen) som er nevnt som hennes barn - uten at det utelukker flere barn (dødfødt eller død som små). På sin moderlott arver de to tilsammen halvparten av de 6 bygningene som er nevnt på eiendommen, og Johanna får den ene av de to båtene som inngikk i boet.

På sommertinget for Vågøy otting holdt på Jens Aagesens gård i Bud 03 Jul 1722 står det i tingboka på side 7a at "For huusmands skatt hver 2 ort efterskrevne, Hans paa Houen i Boe, Ravald Jons ibd, etc." Og akkurat det samme 20 Jul 1723, tingboka side 39a.

I Matrikkelen av 1723 står det at "Udi Boe Fiskevæhr Findes effterskrefne huusmænd som boer paa self Kiøbt Grund, og eer solte fra gaarden Berset. Neml:...", og der finner vi som nr 22 på lista, Ravald Joensen. Sammenholdt med skiftet foran, tyder det på at Kirsten Pedersdatter kom fra Berset. Ravald kan vel ikke ha avhendet eiendommen på det knappe året som har gått siden skiftet, og samtidig fått kjøpt seg en ny plass under Berset så raskt.

Samme høsten, under tinget holdt på Tornæs for Vågøy otting 12 Okt 1723 ble Ravald Jonsen stevnet som vitne i saken (transkribert utdrag) mellom Iver Hansen og Iver Lambrigtsen.

På tinget i "Boe fiskevær" den 04 Jul 1729, blir Ravald Jons. utlagt med 2 ort i husmannskatt. Ravald Jonsen er en av 8 laugrettemenn på tinget i Bud fiskevær 19 Jan 1733. Da er han allerede gift på nytt og har fått datteren Chirsti f.ca. 1724 (oppatkalt etter Ravalds forrige kone), sønnen Jon kom i ca. 1730, mens Daniel er sistemann f.ca. 1732.

Ravalds neste kone het trolig Berit Danielsdatter, 1694-1752. De må giftet seg ca. 1723, siden skiftet etter den forrige kona altså var i 1722 og datteren Kirsten er født i 1724. Denne formodningen om at det dreier seg om Berit Danielsdatter er basert på at Ravald kaller sin andre sønn for Daniel og fordi Berit er et navn som går igjen på hennes barnebarn. Det er ei Berit Danielsdatter som blir gravlagt palmesøndag i 1752, "død af sotten" 58 år gammel, dvs. f.ca. 1694. Formodningen støttes videre av at Berit Danielsdatter og Mali Ravaldsdatter begge er blant fadderne i 1748 ved dåpen til Chirsti Ravaldsdatter og Ole Olsen Vogens sønn Iver. Dessuten er Berit Danielsdatter og Johanna Ravaldsdatter begge blant fadderne for Mali Ravaldsdatter og Lasse Nilsens datter Chirsten i 1751.

Ravald Joensen ble gravlagt 90 år gammel i Bud kirke bededagen 07 Mai 1751.


Ravald Joensen og Kirsten Pedersdatters barn:

 1. Mali Ravaldsdatter, ca 1715-1762.
  Mali giftet seg med Lasse Nilsen "Inden for Haugen" i Bud. De forlovet seg andre pinsedag 1743, med Erik Sæmundsen og Troen Olsøn Gule som forlovere. De giftet seg i Bud kirke Dom: 14ta, dvs. 15 Sep 1743, og fikk barna:
  1. Margreta er født i 1743, med Ravald Joensøn og Johanna RavaldsDatter blant fadderne ved dåpen 20 Okt 1743.
  2. Mali er født i 1744 og døpt i Bud kirke andre søndag i advent den 06 Des 1744 med mormor Berit Danielsdattter blant fadderne.
  3. Niels er født i 1745 og døpt andre søndag i advent 05 Des 1745 med Chirsti Ravaldsdatter blant fadderne.
  4. Ravald er født i 1747 og døpt den 13 Aug 1747, med onkelen Peder Hansen Viken og Chirsti Ravaldsdatter blant fadderne.
  5. Lasse er født i 1749 og døpt den 06 Jan 1749, med onkelen Ole Olsen Vogen blant fadderne. Det er trolig samme Lasse Lassesen som dør i 1750 kun 1 ½ år gammel, og gravlegges i Bud kirke 24 Jun 1750.
  6. Chirsten blir født i 1751 og døpt i Bud kirke 28 Mar 1751 med Johanna Ravaldsdatter og Berit Danielsdatter blant fadderne.

  Lasse Nielsen dør 31 år gammel i 1751, gravlagt den 05 Sep 1751. Skiftet etter ham av 08 Nov 1752 er mellom enken Mali Ravaldsdtr (laugsverge Anders Hansen Kalsnes) og Christie Lassesdtr (formynder Peder Nielsen Wigene). Da må det bety at kun datteren Christie (Chirsten?) er i live og at alle de tre andre barna er døde før 1752, også Ravald Lassesen.

  Enken Mali Ravaldsdatter Jægthaug forlover seg med enkemannen Ole Paulsen Vogen 09 Jul 1758. Ole Paulsen var svigerfar til søsteren Chirsti Ravaldsdatter. De gifter seg alle helgens dag 01 Nov 1758 og slår seg til på Jægthaug. Ekteskapet varer kun i 3 år, for Ole Paulsen Jægthaug omkommer på havet 75 år gammel og gravlegges 17 Mai 1761. Det er skifte etter Ole Paulsen i Bud av 24 Nov 1764, men der er ikke enken nevnt ved navn, og det fremgår heller ikke at hun er avdød. Under ekstraskatten i 1762 for Bud (s.102) på Jegthaug, finner vi "Gieldbunnen Enke Mali Ravaldsd:". Mali Ravaldsdatter dør i romjula 1762 og gravlegges i Bud kirke 01 Jan 1763, i en alder av 48 år. Mali overlevde søsteren Johanna med ca en uke, begge ble like gamle i følge kirkeboka og var altså muligens tvillinger.

  I skiftet etter Ole Paulsen bekreftes det at han er far til avdøde Ole Olsen Vogen som var gift med Chirsti Ravaldsdatter, og de to gjenlevende barna i 1764 etter Ole og Chirsti er nevnt (Ole og Brid - som skal være Berit).


 2. Johanna Ravaldsdatter, ca 1714-1762.
  Johanna giftet seg med Peder Hansen Viken i Bud kirke den 30 Okt 1746. De forlovet seg 28 Aug 1746 med Paul og Joen Joensen som forlovere. Barn:
  1. Karen født i 1747, døpt i Bud kirke 26 Feb 1747.
  2. Sophia Helt ble født i 1748 og døpt i Bud kirke lørdag den 26 Okt 1748 med mor Johanna blant fadderne. Navnevalget er noe spesielt, men det er flere som døpes til dette namnet i Bud på denne tiden. Kan det være snakk om oppattkalling etter Madam Sophia Olsdatter Helt (ca 1687-1762) som var gift med Hans Henriksen Ehm i Bud?
  3. Joen er født i 1750 og døpt i Bud kirke den 29 Sep 1750.
  4. Christi er f. 1753 døpt i Bud kirke den 19 Aug 1753 med Mali Ravaldsdatter "Inden for Haugen" og Taale Jensdatter Kleppen blant fadderne.
  5. Karen er født i 1756 og døpt i Bud kirke Dom: Judica 04 Apr 1756.
  6. Hans ble født i 1759 og døpt i Bud kirke den 02 Sep 1759 med Størker Isaksen Vogen blant fadderne.

  Johanna døde like før jul i 1762 og ble gravlagt 48 år gammel i Bud kirke andre juledag 26 Des 1762. Peder Hansen Vigen overlevde sin kone med 9 år og ble gravlagt i Bud kirke den 05 Apr 1771. Det er skifte etter Johanna av 21 Jul 1763, mellom enkemannen Peder Hansen og de to sønnene Joen og Hans. Anders Hansen Karlsnes er formynder for Joen, mens Daniel Ravaldsen Boe er formynder for Hans. Dette skiftet fastslår dermed at alle de fire andre barna er døde.


Ravald Joensen og Berit Danielsdatters barn:

 1. Chirsti Ravaldsdatter, ca.1724 - 1784.
  Chirsti forlovet seg 13 Feb 1746 med Ole Olsen Vogen. De giftet seg den 04 Sep 1746 i Bud kirke, samme dag som de døpte sin eldste sønn Ole. Chirsti og Ole fikk barna:
  1. Ole er født i 1746 og døpt i Bud kirke den 04 Sep 1746. Blant fadderne var Mali Ravaldsdatter samt begge bestefedrene til gutten: Ravald Jonsen og Ole Paulsen.
  2. Iver er født i 1748, og døpt i Bud kirke 10 Mar 1748. Berit Danielsdatter, Mali Ravaldsdatter og onkel Peder Hansen Viken er faddere sammen med Ole Paulsen og Paul Olsen - Ole Olsens far og bror. Iver dør trolig som barn siden han ikke er nevnt i skiftet av 1764 etter farfaren der hans søsken nevnes.
  3. Berit er født i 1749, døpt i Bud kirke den 22 Jun 1749 med Johanna Ravaldsdatter blant fadderne. Denne Berit dør "af sotten" bare 2 ½ år gammel og gravlegges i Bud kirke 23 Apr 1752.
  4. Berit er født i 1752, og døpt i Bud kirke den 19 Nov 1752 med Daniel Ravaldsen blant fadderne.

  Ole Olsen Vogen dør 36 år gammel i 1753, og ble gravlagt i Bud kirke 19 Aug 1753. Ole er født ca 1717, og er en av sønnene til Ole Paulsen Vogen.

  "Enken Chirsti Ravaldsdatter Vogen" forlover seg med "drengen" Størker Isaksen den 27 Okt 1754. Forloverne er Jørgen Rennie og Jens Eriksen Juul. De gifter seg tirsdag 05 Nov 1754, og får en datter:

  1. Berit er født i 1756, og døpt i Bud kirke den 19 Sep 1756.

  Chirsti Ravaldsdatter dør 60 år gammel i 1784 og hun blir "kastet jord paa" i Bud kirke den 23 Mai 1784.


 2. Jon Ravaldsen, ca 1730 - 1752.
  Joen Ravaldsen er konfirmert i 1748. Han dør av slag 22 år gammel i 1752, og blir gravlagt i Bud kirke 23 Jul 1752. Han omtales som "dreng", og da dør han ugift og uten etterkommere.


 3. Daniel Ravaldsen, ca 1732(?) - 1785.
  Daniel konfirmeres i Bud kirke den 18 Mai 1749. Ved dødmeldingen på ham i 1785 er alderen oppgitt som 62 år, dvs. født ca. 1723. Da ville han altså vært 26 år ved nevnte konfirmasjon. Det er ikke umulig, men virker urimelig. Inntil videre plasseres han etter broren Jon basert på oppattkalling. Dette tilsier at eldste sønn får navnet etter sin farfar (Jon), mens nesteldste får navn etter morfaren (Daniel). Dessuten stiller ikke Daniel som fadder for noen av sine søstres barn før i 1752 (fordi han er utenfor Bud, på reiser, eller for ung?). Altså, Daniels fødselsår er usikkert.

  Daniel forlover seg med enka Taale Jensdatter 23 Okt 1752, med Nicolai Davgaard og Jens Eriksøn Juel som forlovere. De gifter seg i Bud kirke 23 Nov 1752. Da spørs det om Daniel er 20 år (muligens for ung til å gifte seg?), eller 29 år (iflg. alder ved dødmeldingen).

  Taale Jensdatter Kalsnes var tidligere gift med Paul Eriksen Kleppen (viet 21 Okt 1745), og de hadde datteren Beret f. 1746, døpt i Bud kirke den 19 Jun 1746. Paul Eriksen dør "af sotten" 32 år gammel i 1752 og gravlegges i Bud kirke palmesøndag 26 Mar 1752.

  Daniel og Taale fikk følgende barn:

  1. Berit ble født i 1753 og døpt i Bud kirke første søndag i advent 02 Des 1753. Blant fadderne var både Peder Hansen Vigen og Chirsti Ravaldsdatter Vogen. Denne Berit dør 3 år gammel av barnekopper i 1757 og gravlegges i Bud kirke den 13 Mar 1757.
  2. Else er født i 1755 og døpt i Bud kirke den 25 Mai 1755. Blant fadderne er Jens Eriksen Juul og Johanna Ravaldsdatter Vigen.
  3. Elen er født i 1756 og døpt i Bud kirke tredje søndag i advent 12 Des 1756. Hun dør bare 4 år gammel og gravlegges i Bud kirke sammen med boren Paul Danielsen den 30 Jan 1763.
  4. Paul er født i 1760. Han er døpt i Bud kirke den 24 Jun 1760. Paul dør bare 2 ½ år gammel i 1763 og han gravlegges i Bud kirke 30 Jan 1763 sammen med den 4 år gamle søsteren Elen.

  For Ekstraskatten 1762-63 er det ført tilgangs- og avgangslister. På side 470 for Bud Prestegjeld i April 1763 står det "Tilgange i Boe Kirkesogn, Boe Fiskevæhr Kleppen I Huse No 17 En hidfløttet fra Agerøe giæld Daniel Ravaldsøns stif=Datter Berit PaulsD: NB: Hun kom dend 23de Decembr: 1762, men mig iche tilkiænde givet, førend nu nylig.

  Kona Taale Jensdatter er 42 år gammel når hun dør i 1762 og begraves i Bud kirke samtidig med svigerinna Johanna Ravaldsdatter andre juledag 26 Des 1762. Taale må da være født ca 1720.

  Det ble holdt skifte etter Taale Jensdatter den 03 Sep 1763. Daniel er formynder for de to yngste barna, Paul og Elen. Jon Pedersen er formynder for Berit Paulsdatter fra Taales første ekteskap. Jens Erichsen er formynder for datteren Else. Boet vurderes til 65 riksdaler, det samme som fordringene til boet, og det blir kun 2 ort og 18 skilling igjen til deling mellom Daniel og barna. Farsarven til Berit Paulsdatter inngår i boet, og hun får nesten 9 riksdaler etter ham, samt 4 riksdaler i "broder arv" - noe som skulle tilsi at det må ha vært en avdød Paulsønn etter Taale.

  Daniel gifter seg med Ingeborg Hansdatter, trolig vinteren 1763-64. Ingeborg Hansdatter Kleppen er fadder allerede ved dåpen til Cornelis Olsøn Tungens sønn Ole i juli 1764. Vielsen deres er ikke å finne verken i Bud eller Edøy, så hvor Ingeborg kommer fra er ikke kjent, men det er et skifte på Molde av 15 Mai 1784 som forteller oss litt: "Anno 1784 den 15de Maii blev efter foregaaende Bekiendtgiørelse ved Placater, frem holdet Registering og Vurdering samt offentlig Auction efter heri Molde med døden afgl Egtefolk Elling Madsen og huustrue Marithe, til Rigtighed for Stervboets Creditorer, og de afdødes Arvinger, som var: 1. deres samen avlede eneste Søn Hans Ellingsen, død og efterladt sig en Søn: navnl: Peder Hansen, 16 aar, med formynder Mads Ingebrigtsen Myhren. og 2. Den afdøde Kones af 1te Egteskab efterladte Datter Bolla Hansdatter, gift med Daniel paa Kleppen i Bratvæhr ved Hitteren. Til Vurderingsmænd vare udnævnte og overværende Ole Findsen og Lars Hansen." Vi kan altså slå fast at Ingeborgs "Bollas" foreldre het Hans og Marit, om ikke annet.

  Daniel og Ingeborg får barna:

  1. Tvillinger født høsten 1764. Førstemann er død ved fødselen og blir begravet i Bud kirke den 18 Nov 1764. Den andre lever i 4 uker, men første søndag i advent den 02 Des 1764 gravlegges Rasmus Danielsøn Kleppen i Bud kirke.
  2. Boel ble født i 1766 og døpt i Bud kirke onsdag den 20 Aug 1766 med Størker Isaksen Vogen blant fadderne. Navnet er nokså spesielt. Så, kan det være at denne datteren er oppkalt etter Madam Boel Knagh i Bud?
  3. Jens Borkman ble født i 1769 og døpt i Bud kirke den 22 Jan 1769. Også et spesielt navnevalg.
  4. Thaale ble født i 1772, og døpt i Bud kirke den 06 Sep 1772.
  5. Rafel (Rafael) er født i 1776. Ved dåpen i Bud kirke den 11 Aug 1776 står det at "Daniel Ravalds. Kleppens sønn Raphel". Skrivekaren skiller tydelig mellom navnene, så det er klart at sønnen ikke får bestefarens navn direkte. Kanskje anses Rafael å være en mer tidsriktig navnevariant enn Ravald? Eller er det en oppattkalling etter presten på Aukra, Raphel Ruberg? Vel, Rafael Danielsen er konfirmert i Edøy kirke den 24 Aug 1794. Raphel giftet seg med Karen Olsdatter Strømsø den 10 Apr 1798, med forloverne: Hendrich Fredrichsen Bratvær og Peder Olsen Bratvær. I følge Smølaboka fikk Raphel og Karen 4 barn, men kun ett levde opp og det var datteren Ingeborg. Denne Ingeborg døde ugift i barselseng. Hun fikk to barn, ett var dødfødt og ett døde etter 19 dager. Det ser altså ikke ut til å være etterkommere etter Raphel Danielsen.
  6. Marit er født i august 1779, døpt i Bud kirke 05 Sep 1779. Marit dør 18 uker gammel og er gravlagt i Bud kirke 01 Jan 1780.

  Daniel, Ingeborg og barna drar til Brattværet på Smøla. De var fortsatt i Bud og gravla datteren Marit i januar 1780, så de kan ikke ha dratt til Brattværet før på våren i 1780.

  Daniel Ravaldsen Bratvær døde den 03 Feb 1785 og ble gravlagt i Edøy kirke den 15 Feb 1785. Det står i kirkeboka at han var 62 år gammel, dvs. født ca 1723, men det kan ikke stemme. Han er som nevnt tidligere konfirmert i Bud i 1749 og ville da ha vært 26 år iflg. alderen fra kirkeboka.

  Enka Ingeborg Hansdatter gifter seg med enkemannen Peder Pedersen Bratvær i Edøy kirke den 10 Feb 1788 med forloverne Erich Lillenæs og Peder Hansen Skomsøen. Ved FT-1801 står det at Ingeborg er 63 år (enke igjen og legdeslem i Alsvig på Edøy), men i kirkeboka ved begravelsen den 26 Feb 1810 står det at hun dør 66 år gammel. Det er vel grunn til å tro at Ingeborg husker alderen sin bedre ved FT-1801 enn dem som snakker med kirkeskriveren ved begravelsen, og må da være født ca. 1738.

  Slekta etter Daniel Ravaldsen Kleppen frå Bud er omtalt i Smølaboka (K. Fredly), bind 7, s. 162-166.


  Litt mer om Daniel Ravaldsen mens han er i Bud

  Den 04 Aug 1754 forlover Peder Hansen "inden for Hougen" seg med Synnøve Olsdatter Vogen. I følge kirkeboka er Jens Erichsen Juul og Peder Isaksen Vigen forlovere. I september feires Peder Hansens forlovelse (datidens "utdrikkingslag" kanskje?), noe som muligens ble en heftig affære. Det kan virke slik i følge Tingboka!

  side 363 i Tingboka (Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 13 , 1749-1757): "Anno 1755 den 2 Junii blev det almindelige Sommer Skatte og Sage ting holdet for Waagøe Otting udi Bøe". Der kommer det opp diverse saker selvsagt, bl.a. "Causa 3) S: Nideros havde forelagt Peder Jonsen paa Stranden og Daniel Ravaldsen vidner at anføre og Dom lide for tilsamen havte vældig Klamerie og Slagsmaal udi Peder Hansen inden for Hougen sit fæsterøl in Sept sidste Aar. De vidner i sagen under faldsmaal være indstevnte Jens Erichsen Juul, Peder Isachsen og klokkeren Claus Mechlenborg, Stevnsvidnerne afhiemlede Stevnemaalet. Men da ingen af de indstevnte mødte udsættes Sagen til næste høste tinget da parterne Peder Jonsen og Daniel Ravaldsen givet lovdag at møte og vidnerne Jens Erichsen Juul, Peder Isachsen og Claus Mechlenborg forelegges under faldsmaal til same tiid at møte for da at aflægge deres vidnesbyrd".
      Og ikke bare det: "Causa 4) S: Nideros havde indstevnet Søren i Tungen og Daniel Ravaldsen til vidners paahør og doms lidelse for tilsamen hafte Uforligelighed og Slagsmaal udi Peder Hansen inden for Hougen sit fæsterøl in Sept. siste Aar. Til vidner vare udi Sagen indstevnede under faldsmaal for det første Claus Mechlenborg - Stevnsvidnerne afhiemlede stevnemaalet, men da ingen af de indstevnede mødte udsættis sagen til høstetinget Da parterne Søren i Tungen og Daniel Ravaldsen gives lovdag at møde og vidnet Claus Mechelborg under faldsmaal til same tiid forelægges."

  Merkelig nok nevnes ikke den første saken på høsttinget i 1755, mens den siste tiltalen blir utsatt på nytt (side 416): "Anno 1755 den 14 Octobris blev det almindelige Høste ting holdet for Waagøe Otting udi Boe", og under "Causa 12) … S. Nideros æskede i Retten sin ved Sommertinget anførte Sag mod Søren i Tungen og Daniel Ravaldsen for Slagsmaal og begierede den ved videre udsat, som accorderes".
      Tingboka side 452: "Anno 1756 den 28 Junii" kom så neste runde: "Causa 10) S: Nideros havde forelagt Peder Jonsen paa Stranden og Daniel Ravaldsen for Slagsmaal udi Peder Hansen inden for Hougens fæsterøl, som vidner vare under faldsmaal forelagde Jens Erichsen Juul og Claus Mekelborg. Stevnsvidnerne Otte Jonsen og Kiøstol Pedersen afhiemlede forelægget. Parterne næste. Vidnet Jens Erichsen Juul, aflagte Eed og ? at han den paastevnte tid saae der var Uforligelighed imellem parterne, og at Peder Jonsen forr i Daniel Ravaldsen som bad om at være i fred. Vidnet Claus Mekelborg efter Eed vandt lige eenstemmig med forige vidne. Da det af forige vidnesbyrd refereres at de indstevnte vidner har haft Uforligelighed imellem parterne saa indstillede han sagen under Dom. Sagen optages til Doms til i morgen".
      Og så på side 455: "ditto dato (dvs, den 29 Jun 1756) blev i Sagen mellem S: Nideros contra Peder Jonsen paa Stranden og Daniel Ravaldsen saaledes dømt og afsagt- Efter vidnernes forklaring har Peder Jonsen ivret uforligelighed og faret mod Daniel Ravaldsen, som bad at være i fred, i den anledning dømmes Peder Jonsen at betale for Slagsmaal bøter til Reknes Hospital med 9 rd, men Daniel Ravaldsen frifindes, hvilket efterkommes alt under lovens Adfærd under Execution inden 15 dage".
      Tiltalen som gjaldt slagsmålet med Søren Tungen nevnes ikke mer, og Daniel frifinnes i saken mot Peder Jonsen. Det hjalp kanskje med et vitne som i sin tid var Daniels forlover?

  I 1766, den 10. mars, foretar Daniel Ravaldsen Kleppen og lensmann Hans Olsen registrering, vurdering og offentlig auksjon etter avdøde Erik Olsen i Bud. Skiftet etter ham er mellom enken Anne Iverdsdatter og deres 5 barn: Ole, Peder, Erich, Eric d.y. og Gischen. Det er en liten artighet her da Ole Knutsen Røvik fra Fanne Otting er formynder for sønnen Erich d.y. (1 1/2 år gammel).
      Daniel handlet litt under auksjonen i dødsboet, og kjøpte seg 1 randet trøye (3 ort), 1 "vævblok" (8 sh.), 1 ku (3 rd og 2 ort) og 1 "Tabelet" (4 sh.). Det står altså ikke taburett, men "tabelet" - kan det være snakk om et lite bord tro? Svogeren Størker Isachsen Waagen handlet seg 1 par sko (20 sh.) og 1 par lysestaker (1 ort). Nest etter Johan Mÿhlenphort var Berit Jegthaug den ivrigste til å handle denne dagen. Det var mange som hadde krav i dette boet på 113 rd, 1 ort og 13 sh. En av dem var Peder Olsen Bjørset på Molde, som ble utlagt med 2 rd og 8 sh.

  Og igjen i 1768, den 15. mars, foretar Daniel Ravaldsen Kleppen og Otte Jonsen registrering, vurdering og offentlig auksjon etter avdøde Hover Olsen i Bud. Skiftet er mellom enken Synnøve Andersdatter og avdødes søken: Ole Olsen, Søren Olsen, Anne Olsdatter og Synneve Olsdatter. Begge de to søstrene var gift. Ingver Iversen ble oppnevnt som enkens laugsverge.
      Daniel får utlagt 1 rd 2 ort 12 skilling i et uprioritert krav til boet. På auksjonen nøyer han seg med å handle 4 torskegarn for totalt 2 rd 3 ort 14 s.

  I desember 1770 er Daniel Ravaldsen en av 8 deltagere i en slags "havarikommisjon" for seilskuta Frue Margrethe av Barth, vest for Stralsund i svensk Pommern. Den må søke nødhavn på Ersholmen i Bud, etter å ha fått svært hard medfart under storm og uvær på ferden nordover med salt fra St.Ubes (Setubal) i Portugal. Det fremgår ikke hvor saltlasten var på veg. Kommisjonen beslutter å transportere skuta til Molde for reparasjoner, den måtte bl.a. ha ny stormast. Om noen skulle ha interesse av det er det laget en transkribert versjon av saken.Sluttmerknader.        


*)     Det er ikke kjent hva som er opphavet til Ravald Jonsen. Kan han ha kommet fra Tresfjorden, via Midsundet til Bud? På Christiesetter er Laurridz og Joenn brukere under skattemanntallet av 1647. På Kristisæter er Jon Raafuildsen, 52 år, bruger under Sogneprestens manntall i 1664 (s.170). Jon er fortsatt 52 år og bruker på Cristiseter under Fogdemanntallet i 1665 (s.212).
    Jon Ravaldsen er bruker på Cristisetter også ved Sogneprestens manntall av 1666 (s.328) og han er fortsatt 52 år gammel, men nå er sønnen hans "Raffuild Jons: 11 Aar" tatt med. Denne Ravald er da født ca 1655. Ved FT-1701 er ikke noen av dem på Kristiseter. Kan det da være samme Ravald Jonsen som er 34 år (dvs. født ca 1667), som er marin dreng i Midsund under 1701-tellingen? Ravald Jonsen i Bud var altså oppgitt til å være 90 år gammel da han døde i 1751, dvs. født ca 1661.
    Det er vel en mulighet at hans mor, Jons kone, het Mali - siden det kan se ut som dette er navnet Ravald gir sin eldste datter.


En siste ting: Ravaldgård i Bud. Har den noe med Ravald Jonsen å gjøre?

 • I følge Tingboka 1757-65, side 179, er Marit Andersdatter Ravaldsgaarden innstevnet som vitne til et slagsmål mellom Anders Andersen Normand og Giert Andersen Ravnegaarden.
 • Dom: 1ma: Trinit: (dvs. 24 Mai 1761) i Bud kirke ble Ole Jetmundsøn Ravaldgaards Barn Ole døpt.

Fremstillingen kan bli oppdatert (se slik dato helt øverst). Dersom noen har kommentarer eller relevante opplysninger, så mottas disse med takk. Alle opplysninger er lest, tolket og videreformidlet etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre all informasjon som er gitt i denne fremstillingen, dersom den blir benyttet eller videreformidlet.

Publisert av R.M. Istad, Bø i Telemark Innspill? Ta kontakt!