Hjem   Folk   Ravald

Slektsressurser rundt Fannefjorden

Spesielle sider
NB! Informasjonen på disse sidene er gitt med alle forbehold om mulige feil - såvel tolknings- og skrivefeil, som misforståelser. Dersom det er ønske om å bruke noen av disse opplysningene, må man selv ta ansvar for å sjekke dem mot primærkilder før de eventuelt formidles videre til andre.


Kilder
R. M. Istad, 10-11-2012   --   Antall oppslag: 4877