Hjem   Folk   Ravald


Skattebetalere og andre som er nevnt under to tingmøter i 1688 og 1689

Gnr
Navn
Kilde: Tingprotokoll, 07.12.1688
Kilde: Tingprotokoll, 18.10.1689
1
Tollås
Jens
Anders
2
Solemdal
Hans
Hans
3
Solemdalsgjerdet4
Franssetet
Jens
Jens
5
Kvistseter
Olle
Olle
6
Fransgjerdet
Jon

7
Hammeren
Knud
Knud
8
Strand med Murlien
(Murli øde), Rafild Strand
(Murli øde), Rafiel Strand
9
Brokstad øvre
Oluf, Anders, Knud Knudsen
Olle, Knud og Anders
10
Brokstad nedre
Peder
Peder
11
Grønnes
Lauridz
Lars
12
Dvergsnes
Børge, Peder
Børge, Peder
13
Skjevik
Peder
Peder
14
Røvik
Baldser

15
Gjeitnes
Iffuer
Knud Iffuersen, Arne Siffuersen
16
Hovdenakken


Siffuer, Knud Siffuersen
17
Bolsø18
Draget
Christen

19
Lillebostad
Aslach
Arslach
20
Torhus
Peder
Peder
21
Kringstad
Poffuell, Baldser
Pouell, Baldser
22
Mek
Lauridz, Knud, Christoffer
Lars, Knud
23
Bjørset24
Reknes
Tommeus Villemsen
Oden Odensen, Aage Odensen
25
Moldegård26
Fuglset


Alf
27
Øverland28
Tøndergård29
Berg
Tore
Tore, Jacob, Peder Hansen, Enchen
30
Fanebostad


Ingebrigt
31
Lergrovik
Baar

32
Eikrem


Bottel, Peder Nielsen
33
Årø ytre


Olle Jespersen, Bersvend
34
Årø indre35
Årønes
Olle

36
Røbekk


Anders Andersen, Anders Pedersen
37
Elvsås


Anders, Peder
38
Strande
Peder, Povell
Lars Pedersen, Tosten, Olle Tronsen, Knud, Pouel
39
Lønset
Olle Larsen
Iffuer, Jon Tronsen, Olle Larsen, Tron
40
Ellingsgård41
Ekren


Peder
42
Sigerset
Ytter: Hans. Inner: Peder, Jacob
Ytter: Lasse, Hans Andersen. Inner: Peder, Jacob
43
Hatlen
Knud
Knud, Erich
44
Skjersli
Niels
Niels
45
Skjerså
Niels
Niels
46
Mjelve
Enchen Ingebor, Johan, Enchen
Johan
47
Hjelset
Lasse, Steffen, Madz (Jelsethouf)
Lasse, Steffen, Madz Jelsethoug
48
Uren
Stephen
Find, Stephen
49
Uren øde50
Mork
Peder, Olle Ellingsen, Johan
Peder, Olle Ellingsen, Johan
51
Havnen52
Øverhagen
Elling Hage (uklart hvilken Hjelsethage)
Elling Olsen, Olle Nilsen (uklart hvilken Hjelsethage)
53
Nedrehagen54
Hjelset
Anders, Knud, Sæmund
Anders, Knud, Rasmus Knudsen, Sæmund
55
Gujord
Olluf Ottesen
Olle Ottesen, Olle Andersen, Olle Iffuersen
56
Berg


Erich Olsen
57
Roaldset
Niels

58
Roaldsetli59
Eidseter
Iffuer
Iffuer
60
Opdøl
Michel, Erich Pouelsen
Michel, Erich Pouelsen
61
Skjevik
Knud
Knud
62
Hungnes
Peder Jonsen
Peder Jonsen, Anders
63
Eide
Ole Jacobsen, Niels
Ole Jacobsen, Niels
64
Røsberg
Niels
Niels, Knud Hage (trolig Røsberghagen)
65
Stokke


Tron
66
Nes
Peder Olsen, Peder Pedersen
Peder Olsen, Peder Pedersen
67
Groven


Erich
68
Romuld ytre
Knud
Knud Lassesen
69
Romuld indre70
Kleive
Aslach, Hans Lassesen, Anders Olsen, Taasten, Knud Baarsen, Erich Part(?)
Anders Olsen, Ingebrict Knudsen, Niels
71
Skalle
Peder
Lasse, Peder
72
Løkken
Søren (Løcheren)

73
Bratset
Maagens, Amund
Amund
74
Lien nedre, Nerli
Erich Bøydeli
Erich Bøydeli
75
Lien øvre, Øverli
Erich Lien
Erich Lien
--
Langelien
Niels
Niels
76
Amundsgård
Oluf ved Elffuen
Olle ved Elffuen
77
Høystakli


Knud
78
Istad
Anders Olsen, Anders Knudsen
Anders Olsen, Anders Knudsen, Ole Axelsen, Knud Gammelsætter
79
Ytter Stenløs, Ødegård
Knud
Knud
80
Indre Stenløs
Ellef
Ellef
81
Hatlen, Sætter
Anbiørn
Andbiøren
82
Solli
Olle
Olle, Jøsten
83
Botterli


Jon
--
Øyen
Oluf Knudsen
Olle Knudsen
84
Lille Stenløs, Aspelund
Erich
Erich
85
Asphol
Olle Serkuessen
Olle Serkuessen
86
Nordhaug, Inderhaug
Peder
Peder
87
Midthaug
Lukrise Maarch af Methouf

88
Ytterhaug
Michell
Michel
89
Holsbø


Find
90
Øren
Siffuer
Siffuer
91
Sotnakken92
Sotå
Arne
Arne
93
Bordalen


Find Haalsbøen betaler «Ledding aff Bordall»
94
Ulleland
Lauridz
Lars, Iffuer
95
Nakken
Tosten, Siffuer, Erich
Tosten, Siffuer, Erich
96
Myren


Lasse
97
Kortgård
Simen, Niels
Sæmund, Niels
98
Risan


Pouel
99
Mauset
Inder: Oluf, Løffue. Ytter: Elling, Endre
Inder: Løffue. Ytter: Elling, Endre Lassesen
100
Bjerkelien
Oluf Knudsen
Olle
101
Talsethagen
Iffuer
Iffuer
102
Talset
Søffren, Olluf Løffuesen, Enchen Melue
Søfren, Olle Louesen («den øde part: Hans Mayst: tilhørn»)

Skatt fra andre gårder


Nord Nesje
Gl. Knud, Unge Knud
Gl. Knud, Unge Knud, Margrete Jensdatter, Niels Maansen


Sør Nesje
Rasmus, Olle Torsen
Sten, Rasmus, Olle Torsen


Flovik
Sacharias
Sacharias


Bergsvik
Iffuer, Lasse
Iffuer, Lasse, Iffuer Pouelsen


Lillevik
øde
øde


Sølsnes
Daffuid, Peder, Gunder
Dauid, Peder, Gunder


Malo
Knud, Niels
Niels


Hegnes
Peder
Peder


Vågseter


Iffuer


Stenså


Hans

Laugrettismend
Anders Jelset, Aslach Kleffue,
Jens Roelseth, Ellef Stenløsen,
Arne Berg, Jacob Bolsøen,
Aslach Lillebosta, Iffuer Eydsetteren,
Olle Biørsætt, Andbiørn Sætteren,
Anders Knudsen Ista, Find Holdzbøen


Jacob Bolsøen, Anders Knudsøn Ista,
Siffuer Møysæt, Erich udi Groffuen,
Anders Elsaas, Tosten Strande,
Aslach Lillebosta, Knud Sollemdall
Saugernis Angiffuelse
Osens Saug staar paa Odelsgrund. Odelsbruger Sl: Iffuer Andersens Arffuinger tilhøre. Angiffues aff Saugmesteren Poffuell Risen at haffue skaarit 300 bord.
Lukrisis saug i Osen havde tilhørede Angiffuer tilllige med Saugmester Erich Lille Stenløs, at haffue skaarit 100 bord.
Bordals Saug staar paa Odels grund. Bruger Odels Skoufuer Sl: Iffuer Andersens Arffuinger tilhørrig. Angiffues aff Saugmesteren Find Holdzbøen at haffue skaarit 300 bord.
Ista Saug staar paa Odelsgrund. Anguiffes aff Saugmesteren Ellef Stenløs at haffue skaarit 250 Bord.
Strande Saug staar paa Kierkens og Prestebollis Jord giffues Aarlig Udi grundleye til hans Mayst: 1 Rixdr. Angiffues aff Saugmesteren Tosten Strande intit at haffue skaarit.
Hoffdenache Saug staar paa Kierkens Jord, giffuer Aarlig Udi Grundeleye - 5 Rixdr, anguiffes aff Saugmesteren Siffuer Hoffdenach, 300 bord.


Osens Saug staar paa Odels grund. Bruger Odelssaugerne Sl: Iffuer Andersens Arffuinger tilhørrig. Angiffue aff Saugmesteren Pouell Risen at haffue skaarit En halff stabell.
Lukrisis saug Udi Osen havde selffuer tilhørrig Angiffues aff Saugmesteren Erich Lillestenløsen at haffue skaarit halffanden hundrede Bord.
Bordals Saug staar paa Odels grund. Bruger Odelsskouger Sl: Iffuer Andersens Arffuinger tilhørrig. Angiffues aff Saugmesteren Find Holdzbøen at haffue skaarit Thre hundrede Bord.
Ista Saug Anguiffes aff Saugmesteren Anders Knudsen at haffue skaarit 100 bord.
Strande Saug intit skaarit.
Hoffdenach Saug staar paa Kierkens Jord. Giffuer aarlig Udi grundeleye – 5 Rixdr. Anguiffes aff Saugmesteren Iffuer Vogsætteren at haffue skaarit – 150 bord.
Leÿermaal
Gertrud Nilsdatter Mallo var aff foegden citeret for leyermaalls begangelse som hon bekiender at hafue begaait med Søffren Poffuelsen Molde.

Ingebor Jetmundsdatter var aff foegden citerit for leyermaals begangelse under soldat Under de Mariner: Nafnlig Lambert Iffuersen

Løffe Knudsen Roelset var aff foegden citeret for begangen leyermaal med sin Echtelofuede Ragnild Nielsdatter.

Gertrud Daffuidsdatter Skalle var aff foegden citeret for leyermaals begangelse med Peder Knudsen Ibd.

Marrit Alffsdatter Ista var i ligemaade aff foegden citeret for begangene leyermaall med en soldat, Jon Knudsen Høstachlien.

... Anne Justsdatter Røevigen formidelst leyermaal begangelse som hon siger at haffue begaait med en soldat forleden vor Ao (anno?) 87: da hon var paa Molde.... hon svarit at hand hede Knud og var aff Frænen


Birgitte Andersdatter Molde dømmes for «leyermaal som hon siger med en Student aff Agershussen naffnlig Anders Siffuersen»

Fogden haffde Udi Rette kalde Mildri Pedersdatter Echeren som skal vere besønet(?) aff en Dreng Udi Nordmørs fogderi.

Mer skatt
Husmend som bor paa Maalde og nogen (?) er god fore at svare hans Mayst: udi skat huer 2 ort og ere desse: Capitain Anders Jorgen Lambersen, Olle Messing Smed, Knud Skomager, Steffen Torsen, Hemming Pettersen, Hans Skomager, Olluf Knudsen og Christoffer Jonsen Kielboder(?).

Handtuerkes folk som bor paa Maalde og giffuer hin udi skat 2 Rixdr: Suend Skredder, Allexander Feyf, Jens Jenssøn, Johan Robbersen, Sæmion Bager, Just Snedker, Lauridz Veuer, Margrette Sl: Poffuell Baadsmandzs, Niels Nielsen, Erich Knudsen


Captain Otte von Rønnøe sin Sergeant Siffuer Nielsen hadde innkalt Anders Elsaas for resterende landskyld og skatt.

Velagtbar mand Tommas Lassesen haffde ladit Udi Retten kalde (?) Lasse Andersen Gierde for Resterende Skatter, Ledding og Korn.

Fogden Sr Morten Schuldtz haffde Varsle Visiteren Jacob Rafn og Anders Claussen(?) Mielue for Resterende skatter aff deris Sl: Moder Ingeborre Mielue.

Videre haffde fogden Ladit Udi Rette Citere Anders Ytter Sirset for Resterende Ledding og Skatter.

Diverse saker
...aff de mend Udi Røevigen som er: Just Røevigen, Peder Skevigen, de mend paa Gednes, Iffuer Vogsetter, Olle Berg, gl: Olle Olsen ibd.

Blef læst Knud Iffuersen Giednesses Bøxselseddel paa en Halff vog

...blef lest Olle Tronsen Lønsættis Bøxselseddel paa (?)

...Anders Knudsen Molde aff klocheren Niels Hansen udi Rette fodrit..

...blef lest Rasmus Knudsen Jelsettis Bøxselseddel paa en vog (?) leye (?) udi Jelset giffuen af Anders Pedersen Jelset.

... blef lest Olle Knudsen Maaldis obligation til skipper Jacob Ottis...

For retten fremkom Jon Tronsen Lønset, og beuslig giorde mend Olle Larsen Lønset og Iffuer Nielsen ibd.... udi pandt hos Sl: Simen Sylte, og derfor Uden anden Resterende skiøtningsøre til hans efterladte Børn Nafnlig Ingebrigt Simensen, Karen Simensdatter Nærem, og Marrit Simensdatter Saxelien fornøyet...

«Hædderlig og Vellævede Mand Hr Anders Bredal» trekker Capitain Johan Friderich von Benelon for retten. Her nevnes også Niels Hansen Cimber.

Sak mellom Lars glasmager og Hendrich Pouelsen Molde


Til Laugting er tilnæfnt Iffuer Lønset, Erich Echren, Peder Echren, Erich Olsen Berg, Olle Særkuessen Aspeholl, Lars Johansen Fandbosta, Christen Draget, Michel Jacobsen Hougen

Jon Jonsen stevnet Knud Knudsen Ødegaard for resterende 50 riksdaler. Sønnen Michel Jonsen legger frem regnskapsbok for retten

R. M. Istad, 10-11-2012