Hjem   Folk   Ravald

Skattelister, skifte-, pante- og tingprotokoller

Skattelister
 • Leilendingsskatten i Bolsøy 1623 (Aarønes-sider)
 • Romsdal len: Jordboka 1627-28
 • Koppskatt i Bolsøy 1645: Aarønes-sider
 • Skattematrikkelen 1647: Fg, Hg, Øg, husmenn, sager
 • Dragonskatten i Romsdal av 1657
 • Fogderegnskapene: 1687-89, 1690-91, 1692,
                                          1693-94, 1695-96
 • Romsdal fogderi: Skoskatten av 1711
 • Romsdal fogderi: Ekstraskatten 1762-63
 • Ekstraskatten for Molde, med av- og tilgang 1763-64
 • Skifteprotokoller
  Tingprotokoller
  Panteprotokoller
  R. M. Istad, 10-11-2012