Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald Johansen Berg

Midt på 1600-tallet er det en Ravald på Berg, trolig oppe i Øverbygden (Kleive sogn) på Hjelset.

Raffual Johansson Bergh fra Romsdal fogderi, Fanne åtting. Gemen i Major Hamiltons kompani. I kaptein Granatenfelts kompani i Stockholm desember 1658. Med løytnant Orres kompani til Skåne januar 1659.
Navnet hans ble skrevet Rawall i desember og Rawell i januar.

Dette står i Militærrullene for Trondhjems len 1658 (Knut Bryn).

I skiftet etter Tyri Johansdatter Skjevik av 15 Jul 1680 står det etter opplistingen av hennes barn: "Tilstedeværende deres Moderfader og formynder Johannes Berg".
Det er mulig disse to er Ravald Bergs far og søster.

Når vi nå først er på Berg, ved Sogneprestens mantall i 1664 for Berg i Øverbygden finner vi Lasse Raffuildsen, 54 år, som en av brukerne. Kun en sønn er nevnt, Raffuild Lassesen 13 år. En av de andre brukerne er Johanes Arnesen, 60 år, med sønnen Isach Johansen på 20 år.

Ved Fogdemantallet i 1665 er de samme folkene der, og like gamle - men Lasse er 56 år.
Ved Sogneprestens manntall i 1666 er Lasse Raffuildsen 54 år, med sønnene Arne Lassesen 8 år og Niels Lassesen 4 år. Johan Arnesen 60 år er også der, med sønnen Arne Johansen på 6 år.

Både Lasse og Johan er brukere på Berg ved Skattematrikkelen av 1647.

Leilendingskatten av 1623 for Bolsøy nevner "Øddegaardtzmendt och Husmennd: Olluff Berregh 1/2 dlr. Leilendingskatt: Arnne Bereg 1 dlr. Leilendingskatt: Arnne Raffuelsett 1 dlr." Det kan være en skrivefeil, eller velvillig tolkning, men muligens også opphavet til gårdsnavnet Roaldset.

Under Leilendingskatten for 1673 og 74 er Ravald bruker på den ene Eide-gården som Anders brukte i årene før. Ole Pedersen og Ole Størkersen har den andre parten. I 1676 er det Ole Pedersen og Nils Røsberg på den ene parten, og "Enchen" på den andre. Ole Størkersen og Ravald er borte. Trolig er da Ravald død. Dette kan ha vært Ravald Johansen. (I 1677 er denne gårdparten øde!)R. M. Istad, 06-11-2012