Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald

Ikke alle fornavn er like vanlige, og det var de ikke før i tiden heller. Ravald-navnet er et slikt uvanlig et, men vi finner spor etter noen få Ravalder i skriftlige kilder for Romsdal. På denne siden er det samlet informasjon om noen av dem.

Ravald i Fanne
En Ravald er oppsitter på Øren iflg. Matrikkelen av 1723. Opphav ukjent, men han var gift med Anna og hadde minst 6 barn.
En annen Ravald er på Berg. Han var soldat i Sverige i 1659.
Ravald Strand er nevnt i skattelista fra høsstinget i Fanne 1688.
Videre er Mads Ravaldsen tjenestedreng på Mork i 1665.
Det nevnes en Søren Ravelsen i et skifte på Ytterhaug i 1680.
Ole Ravaldsen på Kleive er 10 år ved FT-1701.
Almisselem Thore Ravaldsdatter dør på Hungnæs i 1818.

Ravald i Bud
I følge Matrikkelen av 1723 er det en Ravald Jonsen i Bud.

Ravald i Sund
Skattematrikkelen av 1647 har en Ravald på Husøy.

Ravald på Hustad?
Raffel Ingebrigtsen dukker opp på Hustad under FT-1801.

Ravald i Voll
Søren Ravaldsen på Sæbø døper datteren Halfri i 1743. Han omtales som Søren Rolvsen i bygdeboka for Voll.

Ravald i Rødven
Ravald Larsen Landre, ca.1626 - ca.1698. Det er ukjent om han var gift og har etterkommere.

Ravald i Tresfjord
En Ravald var bruker på Løvik fra 1623-1636. "På Kjøpstad sat au ein Ravall, frå 1603-39".

Ravald på Sunnmøre
Det har vært Ravalder på Haram og en Ravaldsønn i Vanylven.

Andre Ravalder rundt om
Bl.a. Ravald Øren i Trondheim på 1500-tallet ...R. M. Istad, 06-11-2012