Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald Larsen Øren, f.ca.1685 - d.e.1742

Gården Øren ligger i Osen, i enden av Fannefjorden. Ravald var oppsitter der iflg. Matrikkelen av 1723. Vi kjenner ikke opphavet hans, men han var gift med Anna, og hadde i hvert fall 6 barn. De barna vi har funnet ble alle gift, og har etterkommere.

Vi møter Ravald Øren på gården Lønset i FT-1701 under "Teneste-Karle el. Drenge" som "Ravald Larsen, 16 år".
    Samme Ravald er på gården Hatlen, et par km lengre innover Fannestranda fra Lønset, tre år senere. I skiftet av 18 Sep 1704 etter Knud Jacobsøn har Ravald Larssøn utestående 2 ort (se øverst på 164b). Ravald er blitt 19 år, og dessuten har Anne Knutsdatter utestående 3 riksdaler i tjenestelønn på Hatlen.
    Ravald og Anne blir dømt for leiermål på Fannetinget høsten 1705, dvs. for å ha avlet barn utenom ekteskap. De blir dømt til å betale 6 3/4 lodd sølv for denne forbrytelsen, med trussel om at de vil få tilleggsbøter om de ikke gifter seg snarest slik de har vitnet under tingsaken. Vi regner med de giftet seg julen 1705.
    Barnet i straffesaken var trolig sønnen Lars Ravaldsen Vågseter. Ravald og Anne drar trolig litt lengre innover Fannefjorden, muligens til Gujord, siden denne sønnen Lars blir omtalt med Gujord som tilnavn iflg. bygdebok for Vågane (Solemdal). Dette har ennå ikke latt seg bekrefte i kildene.

Datteren Kirsti kommer trolig året etter Lars, i 1706. Så kjenner vi ikke til barn før sønnen Knut kommer i 1718, og Just trolig i 1720. Hvorfor finner vi ikke barn etter Ravald disse ca 10 årene? Det kan jo være at det er barn som dør unge, eller så kan kanskje Ravald ha vært bortreist. F.eks. som soldat for Danmark-Norge som er inne i den store Nordiske krig mot Sverige igjen fra 1709. Hvem vet?

Datteren Mette blir født i 1722, døpt 15 Mar 1722 i Kleive kirke. Datteren Anne blir født i 1724, døpt 06 Aug 1724 i Kleive kirke.

De foreløpig siste sporene vi har etter ham, er som kreditor i skiftet etter Jacob Michelsen Hauen av 06 Sep 1740, og som vitne i rettsaken på Fannetinget våren 1742 etter en slåsskamp nede i Osen. Der fremkommer det at Ravald fortsatt bodde på Øren.

Det er en tråd om Ravald Øren på DIS-forum, der det fremgår hvem som har gjort hva for å avdekke Ravald-informasjon.R. M. Istad, 06-11-2012