Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ole Ravaldsen, 1691-1760

Vi finner Ole Ravaldsen første gang som ”tjener Olle Ravaldsen, 10 år” på Kleive i FT1701

I sjørullen fra 1704 står han som 13 år, og der står det at hans bosted var Kleive, og fødestedet hans var Kleive.

Ole Ravaldsøn og Ole Cleve er forlovere ved en trolovelse 03 Mai 1722 i Vestnes kirke for "Soldat Endre Jøstenssøn og Guri Knutsdatter af Cleve". Veøy mini 1721-64, side 18 øverst.

Ole Ravaldsen er i tingretten 1721-22 pga. flere utestående fordringer, bl.a. 8 riksdaler for 16 kanner brennevin til Klaus Mikkelsen (Johnston) og 9 riksdaler til Johan Ågesen (Viderø) på drikkevarer, humle, salt og tobakk m.m.

Ole Ravaldsen nevnes under ”Publicè Absolverede”, sammen med Peder Kobberslager og hans Qvinde i Veøy kirke i 1730. Veøy mini, side 112. Veøy mini 1721-64, side 112, nederst. Disse tre ble dømt i en straffesak for overfall mot bokbindersvenn Philip Rohde. Det er uklart om de to siste sakene gjelder Ole fra Kleive, eller Ole Ravaldsen Eidhammer (se under Tresfjord).

Ole holder seg tydeligvis inne i Fannefjorden, for i "Cleve kirke" den 23 Apr 1737 (3. påskedag) er han en av fadderne for Jens Næsbøens datter Anna. Veøy mini 1721-49, side 172, midten.

Ole nevnes som kreditor i skiftene etter:
(a) Knud Ellingsøn Schalle av 20 Jul 1741, og
(b) Peder Holsbøen av 10 Apr 1744.

T. Kristiansen har utskrift av Fannottingske kompani i 1748, og der er Ole Ravaldsen 53 år (dvs. f.ca 1695) og husmann ført i legd nr 14. Folkene i denne legden er fra Skjevik, Røsberg, Groven, Romuld og Istad - uten at gård er angitt for Ole.

Siste avtrykk: "Kastet jord paa ... Ole Ravalsen". Han ble gravlagt den 26 Okt 1760. Bolsøy mini 1759-93, side 111.

Det er kun en aktuell Ravald i området i 1791, og siden Ole oppgir å være født i Kleive iflg. Sjørullen i 1704, tror jeg Ole var sønn av Ravald Strand og enka etter Tollak Rasmussen på Strand. Ravald Strand var nok Ravald Lassesen Berg (ca 1651-1700). Men dette er bare indisier inntil videre.R. M. Istad, 06-11-2012