Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Søren Ravaldsen

Gården Ytter Houven (Ytterhaug) inne i Osen, er nabogården på nordsida av Øren. Der var det skifte den 06 Jul 1680 etter Erich Harrelsen (eller Harkieldsen).
En av kreditorene er Søren Ravelsen som er "udlagt":
   1 Ny skinnfell for 1 riksdaler,
   1 søye med lam for 2 ort,
   1 Naffuer (navar/bor?) for 12 skilling.


Foreløpig vet vi ikke noe om hvem han er denne Søren, ei heller hvilken Ravald han er sønn av.R. M. Istad, 06-11-2012