Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald i Sund

Ved Skattematrikkelen av 1647, under Fullgårder, finner vi Raffuel og Niels som de to brukerne på Husøen.

Ved Hospitalskatten av 1651, under Halvgårder, er fortsatt Rauild Husøen oppført som bruker. Under "Kontribusjonen" av 1652 ser vi det samme.

I Sogneprestens mantall av 1664, under Onens Capell, for Huusøen er Ravald borte. Nå er Matz Andersen og Lars Knudsen oppført som brukere. I tillegg er det to tjenestedrenger Ole Jonsen og Ole Ellingsen som begge er 20 år.

I Fogdens mantall av 1665 er Lars og Madtz fortsatt brukere, med de samme tjenestedrengene Ole Jonsen og Ole Ellingsen.

I Sogneprestens mantall av 1666 er Matz Andersøn og Lars Knudsen fortsatt brukere på Huusøen, men nå er sønnen Raffuald Larsen på 7 år tatt med. Tjenestedrengene er ikke nevnt nå.

Kan Lars Knudsen ha vært gift med ei Ravaldsdatter? Eller har han giftet seg med enka etter Ravald, og i tråd med vanlige navneregler oppkalt førstefødte sønn etter hennes forrige mann?


R. M. Istad, 06-11-2012