Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald i Tresfjord

Løvik
Ravald Løvik var bruker fra 1623-1636. Etterfølgeren til Ravald på Løvik, Lars, (bruker 1637-1649) skal visst nok være sønn av nevnte Ravald Løvik. Lars hadde sønnene Iver og Rafael Larsen som kom til Ytre Eidhammer.

Raffuild Larsen, 14 år, er ført som tjenestedreng både på Løvik og Eidhammer i fogdemannntallet 1665 og hos sognepresten 1664. Ravald ibid (Eÿhammer) er satt opp med "2 ort og Ledding" på skattetinget av 28 Oktober 1689 (s.48b) for Vessnes Otting, avholdt på gården Nernachen.

Rafael Larsen fikk barna Lars f. 1677, Ole f.ca 1685 og Birgitte med kona Kari Olsdatter (skifte etter Kari i 1690). Med neste kona fikk han sønnen Jon f.ca. 1696. De tre Ravaldsønnene er nevnt ved manntallet 1701. I lægsrulla 1703 finn vi soldat Lars Ravaldsen Eyhammer, og i rulle 1714 Olle Ravalds. Indhammer (feilskriving).

Vet du noe mer? Ta kontakt!

Opplysninger fra Gard og Slekt Vestnes, Bind 4 Skorgen, 2010:
Kjøpstad
1603-1638 Ravald Kjøpstad er bruker. Han er nevnt som leilending/skattebetaler 1603, 1610, 1611, 1620, 1630. I 1610 betaler Rovell Kyøffstaa leilendingsskatt samtidig som en annen med samme navn betaler skatt som tjener med full lønn. (Og: Jordboka for 1626-27 har Ravald som bruker på Kjøpstad)

Skorgevik
Lars Ravaldsen fra Ytre Eidhammer er bruker på Skorgevik fra 1710, og lagrettemann i 1714. Lars var gift med Gjertrud Larsdatter, og de hadde døtrene Kari og Magnhild. Død i 1719 (skifte etter Lars).

Kristiseter
Bruker 1647-1677, Jon Ravaldsen (ca 1613-1674). Barn: Ravald (ca 1650-) er nevnt bare i Mt. 1666.
Mulige barn: Eldri Jonsdtr Kristiseter (ca 1661-1736) kan være hans datter, nevnt bare i forbindelse med dødsfallet. Knut Jonson Kristiseter dømt for leiermål i 1695 kan være hans sønn.
I Dragonskatten av 1657 er Jon Raff: bruker på Hoem, kan han ha giftet seg til Kristiseter?R. M. Istad, 06-11-2012