Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
:  Ravald i Voll

I et brev av 27 Aug 1600 skrevet på Veøya, fremkommer det at Olav Torkelsen, Birgitte Torkelsdatter og Anne Andersdatter, salige Iver Torkelsens efterlevende, selger Grøtte i Heen sogn, samt noen gårdparter i Grytten, til Bjørn Olufsen Øvstedal og kona Margrete Torkelsdatter.
    Torkelbarna er barn av Torkel (Raffelsen) Ravaldsen som er død før 1600. Hans sønn Iver bodde på Hjelvik i Voll, men ut fra nevnte gårdssalg så kom kanskje Torkel fra Isfjorden?

Søren Ravaldsen Sæbø sin datter Halfri blir døpt 27 Okt 1743 i Rødven kirke, Veøy mini 1721-49, side 244, nederst. Bla. iflg. bygdebok for Voll, så var det vanlig med Rolv og Rolvsønner på Sæbø. Dette er nok bare en sammenblanding av Rolv og Ravald.
    To år før dåpen i 1743 av Sørens datter Halfri, så er det skifte på Sæbø den 15 Jun 1741 etter Halfri Jørgensdatter, mellom hennes etterlatte mann Søren Rolfsøn og deres felles barn: Mectil, Marith, Aagaath og Jørgen.
    Nesten seksti år tidligere, under Extraordinari Ting paa Grøttens Prestegaard 30 Apr 1688 er Rolf i Sæbø en av åtte "Ædsvorne Laug Rettismend".

Det er flere spor i Måndalen. På Bruaset finner vi at Knut Ravaldsen er en av to brukere ved Skattematrikkelen av 1647.

I Sogneprestens manntall for Voll i 1664 finner vi at "Knut Ravildssen 60 aar. Bruger en p(art?). 3 p(und?)." Det er et litt uoversiktlig oppsett der Knut er ført som tjenestedreng. Gårdsnavn er det litt dårligere med, og som mange andre er Knut ført under Wold, mens Bruaset ikke er nevnt.

I det som i flg. innholdslista er 1664.04.10 Svar på Titus Bülches postulata finner vi 5 menn oppført på Brueseet, og en av dem er Ravald! Men, vi finner ikke Knut Ravaldsen på denne listen.

tiendelista for Grytten prestegjeld i 1665 er Knud Raffuildssøn Brudeseet ført opp med "Korn - 18 Tund:, Oest - 10vg:". Men, Ravald er ikke på lista.

I Sogneprestens mantall fra 1666 er hverken Ravald eller Knut å finne på Bruaset.R. M. Istad, 06-11-2012