Hjem   Folk   Ravald

Mantall og folketellinger

Noen eldre registre og mantall
 • Sogneprestens manntall: 1664 og 1666
 • Fogden og sorenskriverens manntall: 1665
 • Skattetingene i 1688 og 1689
 • Manntallet 1701, Bolsøy: Aarønes-sider   -   Original
 • Trondhjemske regiment, militærruller: Fanne 1703
 • Trondhjemske regiment, reserver: Fanne 1703
 • Ekstraktbok for innrulleringssjefen, 1704-11
 • Romsdal fogderi: Matrikkelen av 1723
 • Bolsøy tinglag: Matrikkelen av 1838
 • Manntallet ved Samlagsavstemningene i 1907 og 1913
 • Nyere folketellinger
  R. M. Istad, 10-11-2012