Hjem   Folk   Ravald


Noen skifter, som i større eller mindre grad er transkribert


Skifter fra andre områderAlle tekstene er lest og tolket etter beste evne, med alle mulige forbehold om feil. Det påhviler den enkelte et ansvar om å kvalitetsikre informasjon gitt her, dersom denne blir benyttet eller videreformidlet.
R. M. Istad, 10-11-2012