Fannesider-Ravaldnavnet
 Hjem   Folk   Ravald
i Fanne

Ravald Øren
I flg. Matrikkelen av 1723 var Ravald oppsitter på gården Øren, som ligger i Osen, inne i enden av Fannefjorden. Vi kjenner ikke opphavet hans, men han var gift med Anne Knutsdatter og hadde i hvert fall 6 barn.

Ravald Berg
Det er en Ravald på Berg midt på 1600-tallet. Hvilken Berg-gård ha kommer fra vet ikke ennå, men han var soldat på tjeneste i Sverige.

Ravald Strand
På gården Strand ute på sørstranda, er det i 1688 skattekrav på Rafild Strand, og i 1690 på Rafiel Strand.

Mads Ravaldsen
Under Fogdens manntall i 1665 er Madtz Raffuildsen 16 år, tjenestedreng hos Lauridtz Bendtzen på Nedre Mork. Det er alt om ham.

Ole Ravaldsen
Det er en Ole Ravaldsen som er født i 1691 og som oppholder seg på Kleive både 1701 (iflg folketellingen) og i 1704 (iflg sjørullene). Av sjørullene i 1704 fremkommer det også at han er født på Kleive. Hans opphav er usikkert, men han har en ca 5 år eldre navnebror i Tresfjorden.

Søren Ravaldsen
I skifte av 6. juli 1680, etter Erich Harrelsen på gården Ytter Houven innerst i Fannefjorden, er en av kreditorene en Søren Ravelsen.

Thore Ravaldsdatter
Almisselem Thore Ravaldsdatter Hungnæs gravlegges 71 år gammel den 26 Apr 1818. Da kan vi si at hun er født ca 1747, men hvilken Ravald er hun datter av?R. M. Istad, 06-11-2012